Kampania pomiarowa w toku

Zakończono przegląd i analizy dokumentacji stacji bazowych telefonii komórkowej udostępnionych w siedzibach urzędów 16 wybranych miast wojewódzkich i starostw pomiarowych, zakończenie przeglądu w 3 kolejnych miastach przewiduje się do końca września br.

W wyniku przeprowadzonych już badań dokumentacji sporządzono  listy instalacji , dla których stwierdzono możliwość wystąpienia natężenia PE o wartości równej lub wyższej od 50% wartości dopuszczalnej, po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarów. Uzgodnione z Ministerstwem Cyfryzacji listy lokalizacji wytypowanych do pomiarów poziomów PEM oraz pozyskana z urzędów miast i starostw powiatowych kompletna dokumentacja instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, stanowiły podstawę dla opracowania szczegółowych planów pomiarowych. Jednocześnie, zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Cyfryzacji, w planach pomiarowych uwzględniono także obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki zdrowia znajdujące się w pobliżu lokalizacji zaakceptowanych do wykonywania pomiarów PEM.

Do końca sierpnia br. zrealizowano pomiary PEM w wytypowanych lokalizacjach w Warszawie, Gdańsku, Kielcach, Rzeszowie oraz Przemyślu i Jarosławiu, a także w Katowicach i Wrocławiu. Pomiary w pozostałych wyznaczonych  miastach trwają i powinny zostać zakończone do końca października br. Równolegle analizowane są wyniki wykonanych pomiarów oraz przygotowywane są sprawozdania z badań.