Minister Cyfryzacji przyznała dotację celową dla Instytutu Łączności w 2017 roku

W dniu 20 czerwca br. Minister Cyfryzacji p. Anna Streżyńska podpisała umowę dotacji celowej dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego na realizację w 2017 roku zadań polegających na wsparciu naukowym, badawczym i technicznym dla Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie planowania polityki państwa dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach zadań przewidzianych do realizacji w obszarze zastosowań technik radiowych zaplanowano m.in. wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej. Praca ta jest kontynuacją pomiarów wykonanych w roku ubiegłym i stanowi II etap realizacji pomiarów na terenie całego kraju. Etap tegoroczny obejmie pomiary w wybranych, uzgodnionych z MC, lokalizacjach stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie 16 miast wojewódzkich oraz kilku mniejszych miejscowości w województwach podkarpackim, małopolskim i zachodniopomorskim.