Pomiary PEM również w 2018 roku

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z Instytutem Łączności umowę na realizację w 2018 r. pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Tegoroczne pomiary są kontynuacją badań prowadzonych w 2016 i 2017 roku.

Pomiary PEM zostaną wykonane aż w 96 lokalizacjach stacji bazowych telefonii komórkowej, po 6 lokalizacji w każdym z 16 województw. Natomiast pomiarami PEM w otoczeniu punktów dostępowych WiFi zostaną objęte placówki szkolne – po dwie w każdym z 16 województw. Z przeprowadzonych badań zostaną sporządzone sprawozdania, wyniki zostaną również zobrazowane na mapach.

Pomiary PEM zostaną poprzedzone przeglądem dokumentacji stacji bazowych telefonii komórkowej, zgromadzonej w urzędach miast i starostwach powiatowych. Na podstawie  analizy dokumentacji zostaną wytypowane miejsca przeprowadzenia pomiarów.

Specjaliści z Instytutu Łączności dokonali już częściowego przeglądu dokumentacji i wyboru lokalizacji do pomiarów. Rozpoczęli również prace pomiarowe w terenie – badania w 8 lokalizacjach, na terenie dwóch miast wojewódzkich, zostały już zakończone.

Informacje o przebiegu prac pomiarowych będą publikowane na bieżąco na stronie pem.itl.waw.pl.