Pomiary PEM zakończone

Specjaliści Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego zakończyli badania poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu wybranych stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie Polski. Zakres pomiarów obejmował 4 stacje w każdym z 16 województw. Obecnie trwa opracowywanie zgromadzonych danych i przygotowywanie sprawozdań z badań.


Więcej na temat programu badań:

Minister Cyfryzacji przyznała dotację celową dla Instytutu Łączności w 2017 roku

Analiza i wybór lokalizacji dla kampanii pomiarowej PEM

Kampania pomiarowa w toku