Raport z pomiarów pól elektromagnetycznych opublikowany

Na stronie www Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano raport z pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Badania w 64 lokalizacjach w Polsce przeprowadzili w 2017 r. specjaliści z Instytutu Łączności.

Pełna treść dokumentu dostępna w zakładce "Raporty".


Więcej na temat programu badań:

Minister Cyfryzacji przyznała dotację celową dla Instytutu Łączności w 2017 roku

Analiza i wybór lokalizacji dla kampanii pomiarowej PEM

Kampania pomiarowa w toku

Pomiary PEM zakończone