Transmisja konferencji "Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko"

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko” pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Warszawa, 6 grudnia 2017, godzina 9.00-17.15.

Zarejestrowane materiały wideo z konferencji dostępne na stronie poświęconej wydarzeniu w zakładce "Konferencje".