W 2019 r. ciąg dalszy badań wpływu PEM na zdrowie człowieka

W roku 2019, na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, oprócz pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz, kontynuowane są również badania wpływu PEM na zdrowie człowieka.

Badania wpływu PEM na zdrowie człowieka, prowadzone są przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania te obejmują kontynuację prowadzonych w roku 2018 badań klinicznych wpływu RF EMF na organizm człowieka z wykorzystaniem metody testu prowokacyjnego oraz wstępne badania występowania zjawiska elektrowrażliwości w oparciu o testy kliniczne dla weryfikacji sugerowanych objawów, takich jak: dysfunkcje kardiologiczne, odczucie ciepła, szum w uszach.

Poniżej zamieszczamy informacje Collegium Medicum UJ na temat prowadzonych badań oraz adres na FB i zaproszenia do udziału w badaniach.

https://www.facebook.com/elektrowrazliwicmuj/?ref=settings

Zakład Biofizyki Collegium Medicum UJ w Krakowie rozpoczął nabór osób, które wiążą pogorszenie swojego samopoczucia z oddziaływaniem urządzeń elektrotechnicznych. Obecne badania będą kontynuacją badań mających na celu określenie obiektywnych parametrów pozwalających stwierdzić, czy pole elektromagnetyczne, zwłaszcza z zakresu częstotliwości stosowanych w telekomunikacji, ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie. Wybraliśmy dwie metody diagnostyczne, spośród kilku stosowanych we wcześniejszym etapie projektu, które naszym zdaniem mogą się nadawać do tego celu. Są to termografia i badanie autonomicznego układu nerwowego. Naszym celem jest sprawdzenie, czy odbycie rozmowy telefonicznej z zastosowaniem telefonu komórkowego prowadzi do innych skutków niż ma to miejsce w populacji osób, które nie czują się wrażliwe na oddziaływanie pola elektromagnetycznego. W przypadku termografii chodzi o to, czy skóra okolic najbardziej narażonych na oddziaływanie telefonu nagrzewa się w innym stopniu o osób elektrowrażliwych. W tym celu wykonywana jest termografia twarzy z różnych kierunków przed wykonaniem 15- minutowej rozmowy i po jej wykonaniu. Sprawdzimy również, jakie skutki u takich osób wywoła przyłożenie do twarzy telefonu, który nie emituje mikrofal, ale jest włączony w trybie samolotowym. Badanie działania układu autonomicznego jest w gruncie rzeczy bardziej zaawansowanym badaniem elektrokardiograficznym połączonym z badaniem ciśnienia i impedancji klatki piersiowej. Badanie pozwala określić niektóre parametry opisujące akcję serca i parametry hemodynamiczne układu krwionośnego. Badanie wykonywane jest jako próba prowokacyjna z zastosowaniem telefonu komórkowego, przy czym osoba badana nie wie, czy telefon działa, czy nie. W ramach naszych badań ochotnicy zostaną skierowani również na podstawowe badania krwi, a lekarz ogólny przeprowadzi z nimi wywiad. Ma to na celu określenie ogólnego stanu zdrowia. Wszystkie badania są bezpłatne i są przeprowadzane w Krakowie. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt pod numerem (12) 6199 681.