W 2019 roku dalszy ciąg pomiarów PEM

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło z Instytutem Łączności umowę na realizację w 2019 r. pomiarów poziomów pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Tegoroczne pomiary są kontynuacją badań prowadzonych w 2016, 2017 oraz 2018 roku.

Pomiary PEM zostaną wykonane w 64 lokalizacjach stacji bazowych telefonii komórkowej, po 4 lokalizacje w każdym z 16 województw. Natomiast pomiarami PEM w otoczeniu punktów dostępowych WiFi zostaną objęte placówki szkolne – po dwie w każdym z 16 województw. Z przeprowadzonych badań zostaną sporządzone sprawozdania, wyniki zostaną również zobrazowane na mapach.

Pomiary PEM zostaną poprzedzone przeglądem dokumentacji stacji bazowych telefonii komórkowej, zgromadzonej w urzędach miast i starostwach powiatowych. Na podstawie  analizy dokumentacji zostaną wytypowane miejsca przeprowadzenia pomiarów.

Specjaliści z Instytutu Łączności dokonali już częściowego przeglądu dokumentacji i wyboru lokalizacji do pomiarów. Wytypowano również większość placówek szkolnych do realizacji pomiarów w otoczeniu punktów dostępowych WiFi. W tym wypadku korzystano z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych udostępnionego na stronach Centrum Informatycznego Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, wybierając głównie szkoły podstawowe.

W celu zapewnienia wymaganej dokładności pomiarów, poprzez spełnienie wymagań akredytacyjnych odnośnie zapewnienia spójności pomiarowej zgodnie z normą ISO/IEC/PN-EN 17025, stosowane w pomiarach urządzenia (mierniki SRM-3006 wraz z sondami pomiarowymi) zostały przekazane do wzorcowania do Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Rozpoczęto także prace związane z przygotowaniem do zaprojektowania, zakupu, instalacji i uruchomienia pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego PEM (zakres częstotliwości 300 kHz do 40 GHz).

Informacje o przebiegu prac pomiarowych będą publikowane na bieżąco na stronie pem.itl.waw.pl.

Czerwiec 2019

Rozpoczęto pomiary pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej oraz punkty dostępowe WiFi w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Pierwsze pomiary zaplanowane zostały i są aktualnie realizowane w lokalizacjach SBTK oraz placówkach szkolnych na terenie Warszawy, Gdańska, Białegostoku,  Kielc, Bydgoszczy oraz Krakowa i Katowic.