IV Konferencja „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.”

pem-konferencja-logo-2019

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy już po raz czwarty organizuje coroczną międzynarodową konferencję edukacyjno-naukową poświęconą zagadnieniom wpływu pola elektromagnetycznego na życie i zdrowie człowieka oraz na środowisko, w kontekście rozwoju technologii telekomunikacyjnych, szczególnie rozwiązań sieci 5G.

Przewodnie hasło konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, brzmi „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring.  Doświadczenia krajowe i zagraniczne”.

Tematyka pierwszego dnia Konferencji skupi się wokół medyczno-środowiskowych zagadnień oddziaływania pola elektromagnetycznego w kontekście obowiązujących wartości dopuszczalnych PEM, istniejących wytycznych oraz raportów z badań prowadzonych w Polsce i w Europie.

Organizatorami drugiego dnia konferencji są Ministerstwo Cyfryzacji i Instytut Łączności, tworzące wspólnie konsorcjum realizujące projekt „System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne”. Ta część wydarzenia zostanie poświęcona monitoringowi i metodologii pomiarów PEM, zarówno w kraju jak i za granicą, a także możliwościom wykorzystania wyników tych badań. Interesujące będzie też niewątpliwie przyjęcie perspektywy psychologicznej: przyjrzymy się temu, jak w społecznościach powstaje lęk przed PEM oraz poznamy rządowe działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania dezinformacji na temat PEM na terenie państw, w których działają już sieci 5G.

Jesteśmy przekonani, że organizowana przez nas Konferencja ponownie stworzy warunki do wymiany opinii i doświadczeń, będąc inspiracją do kolejnych działań oraz okazją do zdobycia najnowszej wiedzy na temat zagadnień związanych z PEM. To wydarzenie gromadzące najwyższej klasy ekspertów krajowych i zagranicznych, prezentujących swoje najnowsze osiągnięcia i badania.

Konferencja odbędzie się 3 i 4 grudnia 2019 roku w sali Londyn na stadionie PGE Narodowy w Warszawie w Al. ks. Józefa Poniatowskiego 1. Podobnie jak w latach ubiegłych, aby umożliwić jak najszerszy odbiór osobom zainteresowanym tematyką konferencji, prowadzona będzie internetowa transmisja na żywo.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o wypełnienie i przesłanie do 2 grudnia 2019 r. załączonego poniżej formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy!


WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

3 grudnia 2019

08:00-09:00 Rejestracja uczestników


09:00-09:10 Wystąpienie przedstawiciela Instytutu Łączności

09:10-09:25 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji

09:25-09:40 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

09:40-09:55 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Środowiska


09:55-10:15 [IARC]

Oddziaływanie czynników środowiskowych na zdrowie. Zasady
klasyfikacji i aktualizacji

10:15-11:00 [Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm,
Sweden; University of Bordeaux, France]

Przegląd aktualnych badań epidemiologicznych i badań na zwierzętach
dotyczących PEM

11:00-11:20 [WHO]

Nadwrażliwość elektromagnetyczna – problem społeczny, środowiskowy,
czy może zdrowotny

11:20-11:40  [Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na zdrowie– wstępne wyniki badań
krajowych i płynące z nich wnioski

11:40-12:00 Panel dyskusyjny


12:00-12:10 Przerwa kawowa


12:10-13:20 [ICNIRP i IEEE]

Różnice w limitach ekspozycji pomiędzy nowymi wytycznymi ICNIRP a
standardem IEEE C95.1-2019


13:20-14:00 Lunch


14:00-14:30 [WHO]

Wnioski z dotychczasowej realizacji międzynarodowego projektu
dotyczącego PEM

14:30-14:50 [Instytut Medycyny Pracy]

Oddziaływanie PEM z zakresu powyżej 6 GHz– przegląd badań

14:50-15:20 [DG Health / SCENIHR]

Zalecenie Rady 1999/519/WE a zasada ostrożności

15:20-15:50 Panel dyskusyjny


15:50-16:00 Przerwa kawowa


16:00-16:30 [Śląski Uniwersytet Medyczny]

Wystąpienie eksperckie

16:30-17:00 [NASK i European External Action Service East Stratcom Task Force]

Komu zaufać? O weryfikowaniu informacji dotyczących 5G

17:00-17:30 Panel dyskusyjny i zakończenie pierwszego dnia konferencji


4 grudnia 2019

08:30-09:30 Rejestracja uczestników


09:30-10:10 [NARDA]

Jak mierzyć PEM w sieci 5G

10:10-10:40 [ITU]

Metodologia pomiarów PEM pod sieci 5G

10:40-11:10 [Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy]

SI2PEM i stacjonarny monitoring PEM

11:10-11:30 Panel dyskusyjny


11:30-11:45 Przerwa kawowa


11:45-12:10 [RWTH Aachen University]

Oddziaływanie PEM z anten mMIMO

12:10-12:30 [Department of Non-Ionizing Radiations, National Public Health Center, Hungary; National and Infocommunications Authority, Hungary]

Szerokopasmowe i selektywne pomiary PEM z wykorzystaniem systemu dronów

12:30-13:00 [Telstra Corporation Limited]

Wyniki pomiarów PEM z sieci 5G Telstra w typowych warunkach użytkowania i w miejscach użyteczności publicznej w pobliżu stacji
bazowych 5G, w tym na boisku sportowym, szkole, kawiarniach i mieszkaniach


13:00-14:00 Lunch


14:00-14:20 [ITU]

Oceny zgodności PEM dla sieci 5G

14:20-14:40 [Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu]

PEM w świetle rozwoju sieci komórkowych

14:40-15:00 [Wystąpienie Eksperckie]

Mechanizmy powstawania lęku na przykładzie obaw przed PEM

15:00-15:20 [Politechnika Łódzka]

Wystąpienie eksperckie

15:20-15:40 Panel dyskusyjny


15:40-15:55 Przerwa kawowa


15:55-16:30 [Global Disinformation Index]

Informacja czy dezinformacja. Jak mówimy o 5G – studium przypadku

16:30-17:00 [Wystąpienie Eksperckie]

Działania edukacyjne agencji rządowych w zakresie PEM na przykładzie państwa, które wdrożyło już sieć 5G

17:00-17:30 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencjiZałączniki