Konferencja "Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko"

6 grudnia 2017 w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Instytut Łączności międzynarodowa konferencja naukowa „Pole elektromagnetyczne i jego wpływ na środowisko”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Cyfryzacji.

konferencja PEM

Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów z zakresu pól elektromagnetycznych z Polski i ze świata. Referaty wygłaszane na konferencji zostały podzielone na trzy grupy tematyczne:

- biologiczne, fizyczne i medyczne podstawy bioelektromagnetyzmu;

- pomiary pola elektromagnetycznego i polityka normatywna;

- telekomunikacja przyszłości – nadzieje i niepokoje.

Na koniec spotkania przeprowadzono dyskusję panelową.


Załączniki