Konferencja „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.”

pem_konf_logo

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy już po raz trzeci organizuje konferencję naukową poświęconą zagadnieniom wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie i życia człowieka oraz środowisko.

Głównym tematem tegorocznej konferencji „Pole elektromagnetyczne i przyszłość telekomunikacji. Badania. Monitoring. Doświadczenia krajowe i zagraniczne.” będzie możliwość rozwoju technologii 5G w kontekście obowiązujących wartości dopuszczalnych PEM, w oparciu o istniejące wytyczne oraz prowadzone badania.

Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat metod monitorowania poziomów PEM zarówno w kraju jak i zagranicą, a także możliwości wykorzystania tych danych, wdrożenia działań informacyjnych i uruchomienia nowych projektów związanych z PEM.

Podczas konferencji referaty wygłoszą specjaliści z Polski i zaproszeni eksperci zagraniczni.

Mamy nadzieję, że, podobnie jak w latach ubiegłych, dyskusja, która odbędzie się z ich udziałem, stanie się okazją do wymiany opinii, doświadczeń, będzie inspiracją do kolejnych działań oraz okazją do zdobycia najnowszej wiedzy w tym obszarze.

Patronat nad Konferencją objął Prezes Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Zdrowia.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, sala Amsterdam.

Aby umożliwić jak najszersze dotarcie do zainteresowanych tematyką osób niemogących osobiście uczestniczyć w Konferencji, przygotowana została transmisja w Internecie. Nagrania z poszczególnych sesji dostępne będą także po Konferencji.


PROGRAM KONFERENCJI

8.30 - 9.30 Rejestracja uczestników


Otwarcie konferencji – Przewodniczący: dr inż. Jerzy Żurek

9.30 - 9.40 Wystąpienie Jerzego Żurka, dyrektora Instytutu Łączności – PIB

9.40 - 9.50 Wystąpienie Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji i Wandy Buk, podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

9.50 - 10.00 Wystąpienie Janusza Cieszyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie ZdrowiaSesja plenarna – Przewodniczący: Wojciech Hałka

10.00 - 10.20 prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Co to jest pole elektromagnetyczne?

10.20 - 10.40 dr Jack Rowley, GSMA

Związek pomiędzy dopuszczalnymi wartościami PEM a możliwościami wdrażania sieci 5G


Sesja 1 – Przewodniczący: prof. Andrzej Krawczyk

Przegląd światowych i krajowych działań w zakresie PEM i ich oddziaływania na ludzki
organizm oraz na budowę sieci 5G

10.40 - 11.00 Zenon Sienkiewicz, ICNIRP
Zweryfikowane wytyczne ICNIRP dotyczące ekspozycji na radiowe pola elektromagnetyczne
11.00 - 11.20 Jarosław Ponder, ITU
Wpływ bardziej rygorystycznych limitów PEM niż w wytycznych ICNIRP lub IEEE na wdrożenie sieci 4G i 5G
11.20 - 11.40 prof. med. Aleksander Sieroń, dr hab. med. Karolina Sieroń, Śląski Uniwersytet Medyczny, prof. Andrzej Krawczyk, PTZE
Telefonia komórkowa a fakty i mity medyczne
11.40 - 12.00 prof. dr hab. Eugeniusz Rokita, dr hab. Grzegorz Tatoń, Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński
Obiektywizacja oceny wpływu pola elektromagnetycznego na organizm ludzki
12.00 - 12.30 Panel dyskusyjny


Sesja 2 – Przewodniczący: Wojciech Hałka

Metody monitoringu PEM

12.30 - 12.50 dr Jack Rowley, GSMA
Nauki wynikające z międzynarodowego monitoringu radiowych pól elektromagnetycznych i oczekiwania dla sieci 5G
12.50 - 13.10 Katarzyna Moskalik, GIOŚ DMOiPSŚ
Krajowy systemu monitoringu pól elektromagnetycznych realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
13.10 - 13.30 Aleksandar Borić, RATEL (Serbia)
Pomiary i monitoring radiowych pól elektromagnetycznych w Serbii
13.30 - 13.50 Balázs Gyulai, National Media and Infocommunication Authority (Węgry)
Doświadczenia i plan rozwoju 10-letniego system monitoringu radiowych pól elektromagnetycznych na Węgrzech
13.50 - 14.10 prof. Paweł Bieńkowski, Politechnika Wrocławska
Pole elektromagnetyczne w środowisku - efektywne metody monitorowania emisji pola elektromagnetycznego w otoczeniu stacji bazowych
14.10 - 14.40 Panel dyskusyjny
14.40 - 15.20 Obiad


Sesja 3 – Przewodniczący: prof. Andrzej Krawczyk

Przegląd dobrych praktyk w zakresie pomiarów PEM

15.20 - 15.40 dr Fryderyk Lewicki, ITU
Prace dotyczące PEM w ITU-T SG5
15.40 - 16.00 Rafał Pawlak, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
System SI2PEM
16.00 - 16.20 dr Piotr Toczyski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, dr Anna Gumkowska, Collegium Civitas
5G a język uprzedzeń: elektrosmog, kontrola umysłu, broń elektromagnetyczna itp. - jak prowadzić rzetelną debatę społeczną wokół tematów, które nas różnią
16.20 - 17.20 Panel dyskusyjny – Prowadzący: Andrzej Krawczyk i Jerzy Żurek
17.20 - 17.30 Podsumowanie konferencji


Załączniki