AKTUALIZACJA RAPORTU: Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej

W roku 2018, w ramach realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zlecenia Ministerstwa Cyfryzacji, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wykonało dwa opracowania.

Dokument pn. Aktualizacja Raportu. Aspekty medyczne i biofizyczne promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej prezentuje uaktualnioną wiedzę, w stosunku do posiadanej w roku 2016, na temat aspektów medycznych i biofizycznych promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej.

Raport pt.: Sprawozdanie z badań klinicznych zawierający wyniki przeprowadzonych przez Collegium Medicum UJ badań przesiewowych wpływu PEM na zdrowie człowieka, poszerzający wiedzę na temat aspektów medycznych i biofizycznych związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym o częstotliwości radiowej.

Załączniki