Raport z pilotażu stacjonarnego monitoringu PEM

W roku 2019 Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenia Ministerstwa Cyfryzacji, zaprojektował, zakupił, przeprowadził instalację i uruchomił pilotażowy systemu monitoringu stacjonarnego PEM dla zakresu częstotliwości od 300 kHz do 40 GHz. W ramach tego zadania opracowany został dokument pn.: Raport z pilotażu stacjonarnego monitoringu PEM. Raport wraz załącznikami przedstawia:

  • wyniki oraz wnioski z wykonanego cyklu pilotażowych pomiarów z zastosowaniem systemu monitoringu stacjonarnego PEM zainstalowanego w dwóch lokalizacjach na terenie siedzib IŁ-PIB w Warszawie i we Wrocławiu;
  • wyniki przeglądu działających w Europie systemów monitoringu, bazujących na stacjach monitorujących firmy Narda z serii AMB;
  • rekomendacje w zakresie wdrożenia stacjonarnego monitoringu PEM w Polsce.

Uruchomienie i przeprowadzenie pomiarów z wykorzystaniem pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego PEM miało na celu:

  • zweryfikowanie funkcjonalności przyrządów szerokopasmowych z sondami pomiarowymi 300 kHz – 40 GHz oraz ich oprogramowania;
  • pozyskanie wiedzy na temat stosowanych w Europie systemów monitoringu stacjonarnego PEM;
  • zaproponowanie rozwiązań dla krajowego monitoringu stacjonarnego PEM.


Załączniki