RAPORT: Sprawozdanie z badań klinicznych. Kontynuacja badań wpływu PEM na zdrowie człowieka.

W roku 2019, w ramach realizowanego przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zlecenia Ministerstwa Cyfryzacji, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowało dokument pn. Sprawozdanie z badań klinicznych. Kontynuacja badań wpływu PEM na zdrowie człowieka.

Dokument ten zawiera opis i wyniki przeprowadzonych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego badań wpływu promieniowania elektromagnetycznego (PEM) o częstotliwościach w zakresie radiowym i mikrofalowym (RM) na organizm człowieka.

Badanie te stanowią uzupełnienie i rozszerzenie badań klinicznych prowadzonych w 2018 roku, poszerzając wiedzę na temat aspektów medycznych i biofizycznych związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym o częstotliwości radiowej.


Załączniki